Možnosti platby

Úhrada tovaru osobne na prevádzke

Tovar môžete uhradiť v hotovosti priamo na prevádzke.

Úhrada tovaru vopred prevodom

Tovar môžete uhradiť vopred na základe objednávky. Na základe sumy na objednávke môžete uhradiť v prospech nášho bankového účtu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 10-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Bankovné spojenie SEPA:


Slovenská sporiteľňa
  • IBAN: SK34 0900 0000 0002 7535 7850

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej faktúry.
 
Úhrada tovaru na dobierku

Tovar a dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.